Tag Archives: Corticoid nhãn khoa

Thuốc nhỏ mắt kháng viêm steroid vs kháng viêm không steroid (NSAID) – Sự chuyển dịch quan điểm trong điều trị các tình trạng viêm của mắt.

– Vai trò và cách sử dụng của các hoạt chất kháng viêm corticoid đối với ngành nhãn khoa đã được đề cập tóm tắt trong bài “Tổng quan về các corticoid sử dụng trong nhãn khoa từ bác sỹ Chris J. Cakanac…” nhưng những tác dụng có hại kinh điển của corticoid nói chung […]

Tổng quan về các corticoid sử dụng trong nhãn khoa từ bác sỹ Chris J. Cakanac, Viện Hàn Lâm Khúc Xạ Nhãn Khoa Mỹ

– Chủ đề về sử dụng corticoid tại chỗ cho ngành mắt vốn được bàn luận từ cách đây nhiều năm (những năm 1940) tại các nước phát triển. Do tính chất “con dao hai lưỡi” của nhóm dược chất này, việc ứng dụng trong điều trị cho kết quả rất khác nhau theo từng […]

Mảnh ghép thông tin của các corticoid sử dụng trong nhãn khoa

– Như đã đề cập đến trong bài viết “Tobradex…”, các corticoid sử dụng theo bất kỳ đường dùng nào cũng cần thận trọng và phải sử dụng theo chỉ định của bác sỹ, xin nhấn mạnh là của bác sỹ chứ không phải bất kỳ ai khác. Lý do là các bác sỹ sẽ […]

lovemama.vn/hoi-dap