Nhà thuốc chuyên khoa mắt HD Hà Nội là trang chia sẻ kiến thức chuyên môn và cung cấp thông tin cập nhật, chính xác về các sản phẩm chuyên khoa mắt.

Dược sỹ tư vấn: Thạc sĩ – Dược sĩ Trần Hải Đông – Trưởng Khoa Dược Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: đang cập nhật

Website: www.nhathuocmathdhanoi.com.

Hotline: 0906 199 166

Địa chỉ liên hệ: đang cập nhật