Nhà thuốc chuyên khoa mắt HD Hà Nội là trang chia sẻ kiến thức chuyên môn và cung cấp thông tin cập nhật, chính xác về các sản phẩm chuyên khoa mắt.

Dược sỹ phụ trách chuyên môn: Thạc sĩ – Dược sĩ Trần Hải Đông – Trưởng Khoa Dược Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Nhật Bản.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 03-1940/HNO-ĐKKDD/CL1.

Website: www.nhathuocmathdhanoi.com.

Hotline: 0906 199 166

Địa chỉ liên hệ: 32 Phó Đức Chính (Một phần tầng 1), phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.