Tag Archives: NSAIDs

Thuốc nhỏ mắt kháng viêm steroid vs kháng viêm không steroid (NSAID) – Sự chuyển dịch quan điểm trong điều trị các tình trạng viêm của mắt.

– Vai trò và cách sử dụng của các hoạt chất kháng viêm corticoid đối với ngành nhãn khoa đã được đề cập tóm tắt trong bài “Tổng quan về các corticoid sử dụng trong nhãn khoa từ bác sỹ Chris J. Cakanac…” nhưng những tác dụng có hại kinh điển của corticoid nói chung […]

lovemama.vn/hoi-dap