Tag Archives: Pred-Forte

Mảnh ghép thông tin của các corticoid sử dụng trong nhãn khoa

– Như đã đề cập đến trong bài viết “Tobradex…”, các corticoid sử dụng theo bất kỳ đường dùng nào cũng cần thận trọng và phải sử dụng theo chỉ định của bác sỹ, xin nhấn mạnh là của bác sỹ chứ không phải bất kỳ ai khác. Lý do là các bác sỹ sẽ […]

lovemama.vn/hoi-dap