Tag Archives: MydrinP

Các thuốc liệt điều tiết và Mỏi mắt

Bài viết dưới đây về chủ đề điều trị mỏi mắt do điều tiết bằng các thuốc liệt điều tiết đã đề cập từ sớm trên page. Hôm nay ad xin share lại và bổ sung thêm một số điểm. (https://nhathuocmathdhanoi.com/mydrin-p-kinh-nghiem-su-dung-vao-cac-truong-hop-moi-mat-do-dieu-tiet/) – Hiện tượng “cận thị giả” (một tên gọi khác của tình trạng này […]

Mydrin-P® – Kinh nghiệm sử dụng vào các trường hợp mỏi mắt do điều tiết.

– Câu hỏi dành cho các bác sỹ nhãn khoa – “Có cách nào để nhìn gần nhiều mà không bị mỏi mắt?” – đã nêu lên một thực trạng trong xã hội hiện đại. Đó là áp lực công việc, học tập hay thậm chí là cả việc “thư giãn” cũng buộc đôi mắt […]

lovemama.vn/hoi-dap