Tag Archives: cận thị giả

Mydrin-P® – Kinh nghiệm sử dụng vào các trường hợp mỏi mắt do điều tiết.

– Câu hỏi dành cho các bác sỹ nhãn khoa – “Có cách nào để nhìn gần nhiều mà không bị mỏi mắt?” – đã nêu lên một thực trạng trong xã hội hiện đại. Đó là áp lực công việc, học tập hay thậm chí là cả việc “thư giãn” cũng buộc đôi mắt […]

lovemama.vn/hoi-dap