Tag Archives: Hướng dẫn chỗ mua

Các thuốc điều trị bệnh Glaucoma – Hướng dẫn mua trong thời kỳ Covid

Các thuốc điều trị bệnh Glaucoma (hay gọi là bệnh tăng nhãn áp, bệnh cườm nước) đến nay ở Việt Nam vẫn không có gì mới và chưa có gì để cập nhật về chuyên môn nhưng một vấn đề nghiêm trọng hiện đang xảy ra đối với các bệnh nhân bị bệnh glaucoma là […]

lovemama.vn/hoi-dap