Taurine Solopharm 0.4 ml – Nga

195,000

Dung dịch nhãn khoa Taurine Solopharm 4% hộp 20 ống 0.4ml ngừng lưu hành tại Việt Nam. Sản phẩm thay thế là TAUSTIN 4% hộp 20 ống 0.4ml cùng hãng Grotex – Nga sản xuất.

Hết hàng

lovemama.vn/hoi-dap