Hiển thị một kết quả duy nhất

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Ganfort 3ml – Ireland

270,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Acetazolamid 250mg-VN

110,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Alphagan P 0.15% 5ml – Ireland

109,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Azarga 5ml – Bỉ

328,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Azopt 1% 5ml – Mỹ

123,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Combigan 5ml – Ireland

193,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Duotrav 2.5ml – Bỉ

340,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Lumigan 0.01 % 3ml -Ireland

270,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Taflotan 0.0015% 2.5ml – Nhật

260,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Taptiqom 30 ống 0.3ml -Pháp

405,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Timolol Maleate 0.5% 5ml – Bỉ

47,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Travatan 0.004% 2.5ml – Bỉ

265,000
lovemama.vn/hoi-dap