Hiển thị một kết quả duy nhất

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Acetazolamid 250mg – Hộp 100 viên – Việt Nam

100,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Alphagan P 0.15% 5ml – Ireland

108,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Azarga 5ml – Bỉ

326,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Azopt 1% 5ml – Mỹ

122,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Combigan 5ml – Ireland

192,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Duotrav 2.5ml – Bỉ

336,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Lumigan 0.01% 3ml – Ireland

265,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Taflotan 0.0015% 2.5ml – Nhật

257,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Taptiqom – Hộp 30 ống 0.3ml – Pháp

405,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Timolol Maleate 0.5% 5ml – Bỉ

45,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Travatan 0.004% 2.5ml – Bỉ

265,000
lovemama.vn/hoi-dap