Hiển thị kết quả duy nhất

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Ganfort 3ml – Ireland

295,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Acetazolamid 250mg-VN

150,000
Hết hàng

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Alphagan P 0.15% 5ml – Ireland

125,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Azarga 5ml – Bỉ

350,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Azopt 1% 5ml – Mỹ

140,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Combigan 5ml – Ireland

210,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Duotrav 2.5ml – Bỉ

360,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Lumigan 0.01 % 3ml -Ireland

285,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Taflotan 0.0015% 2.5ml – Nhật

275,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Taptiqom 30 ống 0.3ml -Pháp

440,000
Hết hàng

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Timolol Maleate 0.5% 5ml – Bỉ

55,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế MẮT

Travatan 0.004% 2.5ml – Bỉ

285,000
lovemama.vn/hoi-dap