Hiển thị một kết quả duy nhất

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Ganfort 3ml – Ireland

280,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Acetazolamid 250mg-VN

150,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Alphagan P 0.15% 5ml – Ireland

112,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Azarga 5ml – Bỉ

332,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Azopt 1% 5ml – Mỹ

127,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Combigan 5ml – Ireland

197,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Duotrav 2.5ml – Bỉ

344,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Lumigan 0.01 % 3ml -Ireland

275,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Taflotan 0.0015% 2.5ml – Nhật

263,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Taptiqom 30 ống 0.3ml -Pháp

410,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Timolol Maleate 0.5% 5ml – Bỉ

49,000

Thuốc tân dược - Vật tư y tế

Travatan 0.004% 2.5ml – Bỉ

270,000
lovemama.vn/hoi-dap