Gạc băng mắt vô trùng 5x7cm – Gói 5 miếng – Danameco

7,000